Hart voor Hollands

tickets

Huisregels Gelders Events

 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag, is niet toegestaan.
 • Politieke uitingen, op wat voor manier dan ook, zijn niet toegestaan.
 • Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub en/of andere verenigingen, is niet toegestaan.
 • Drugs en/of wapens zijn niet toegestaan! LET OP; want er geldt een “ZERO TOLERANCE” beleid.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand, te allen tijde, de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenementenbeleid, te allen tijde, aan te kunnen/mogen passen.
 • Het evenement is uitsluitend toegankelijk voor volwassenen. (18+)
 • Zelf mee gebrachte eet en/of drinkwaren, glas en/of flessen, mogen het terrein niet op. Dit kan gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afvalbakken bij de entree. 
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om al het geschoten beeld/geluids materiaal, ten behoeve van reclamedoeleinden, te mogen gebruiken. Dit zonder dat desbetreffend persoon, op wat voor een manier dan ook, hiervoor gecompenseerd zal/gaat worden. 
 • Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een strenge tascontrole en eventuele, preventieve fouillering bij entree. Personen die in het bezit zijn van drugs en/of wapens worden gesommeerd het evenemententerrein direct te verlaten. Bij eventuele escalaties, worden de hulpdiensten ingeschakeld.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op of rondom het evenemententerrein.
 • Het bezoeken van het evenement/evenemententerrein is volledig op eigen risico.
 • De organisatie van het evenement houdt zich niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal aan/van bezittingen van bezoekers.
 • Het is niet toegestaan om professioneel opnameapparatuur mee te brengen naar het evenemententerrein.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie biedt oor pluggen aan bij alle kassa units.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel/verwondingen die eventueel mochten ontstaan.
 • Personen die zich, op wat voor manier dan ook, misdragen op/of rondom het evenemententerrein zullen gesommeerd worden zich te gedragen. Gebeurd dit niet, zal/zullen desbetreffend(e) persoon/personen direct verwijderd worden van het evenemententerrein. 
 • Bij tussentijds verlaten van evenemententerrein, wordt u naderhand niet meer toegelaten.